Mazda logo
Autó Modern
8200 Veszprém, Házgyári u. 24/1

Jognyilatkozat

Általános feltételek 
Az Autómodern Kft minden erőfeszítést megtett a jelen webhelyen szereplő információk pontosságának biztosítása érdekében, hogy a termékek és specifikációk naprakészek legyenek, a jelen webhely nem tekinthető a termékek és szolgáltatások tévedhetetlen útmutatójának, s nem jelent ajánlatot semmilyen konkrét jármű értékesítésére sem. A jelen webhelyen a sebességre vagy a teljesítményre történő egyetlen utalás sem tekinthető a veszélyes módon vagy a nemzeti korlátokat túllépő sebességgel történő vezetésre való bátorításnak. Minden üzemanyag-fogyasztási adat a 93/116/EK irányelvvel összhangban van megadva. Ezek kiszámítása ugyanazon vizsgálati ciklus alapján történt, mint ami a hivatalos káros anyag kibocsátási besoroláshoz használatos. Ezek a korábban használt, állandó sebességű/városi adatokkal nem összevethetők, és sokkal jobban jellemzik a tényleges, közúti üzemanyag-fogyasztást. Normál használat során a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési technikától, az út- és közlekedési viszonyoktól, a környezeti tényezőktől és a jármű állapotától függően eltérhet a vizsgálati eljárás során elért eredményektől. Amennyiben kétsége támad, kérjük, forduljon márkakereskedésünkhöz.

Szerzői jogok 
A webhellyel és annak tartalmával kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzői jogokat és az adatbázishoz fűződő jogokat is, az Autómodern Kft tulajdonát képezi vagy az Autómodern Kft engedélyt kapott rájuk, illetve azokat az Autómodern Kft az érvényes jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosa által engedélyezett módon használja fel. Az Autómodern Kft vagy a szerzői jogok tulajdonosának előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, gomb, ikon, kép, valamint azok részletének vagy elrendezésének, illetve a mögöttes forráskódnak és szoftvernek a másolása, sokszorosítása, újra megjelentetése, letöltése, elküldése, sugárzása vagy továbbítása.

Tilos a jelen webhelyen szereplő bármely anyag vagy információ átdolgozása, megváltoztatása vagy létrehozása, illetve ezeknek a személyes, nem kereskedelmi jellegű felhasználástól eltérő bármely egyéb célú felhasználása. Ön elfogadja, hogy a jelen webhelyet csak jogszerű célokra használja.

Az Autómodern Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhelyre beküldött bármely anyagot, beleértve a szöveget és képeket, saját céljaira akár a webhelyen, akár bármely más formában, ideértve a reklámcélokat is, felhasználja. Az Autómodern Kft fenntartja a jogot arra, hogy figyelemmel kísérje a webhelyre beküldött adatokat, valamint arra, hogy bármely beküldött adatot átszerkesszen vagy visszautasítson. 

Felelősségkorlátozás 
Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a webhelyünkön szereplő információk pontosságát, hiánytalanságát és naprakészségét. Ugyanakkor, a webhely használatával Ön elfogadja a feltételeket, amelyek azon a napon lépnek érvénybe, amikor Ön első ízben használja a webhelyet.

Az Ön törvény által meghatározott jogainak sérelme nélkül, a webhelyet és minden információt, szöveget, nevet, ábrázolást, képet, logót, linket, ikont és minden egyéb anyagot (korlátozás nélkül) “AHOGY VAN” módon és “HA ELÉRHETŐ” alapon nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jognyilatkozat, garancia vagy hozzájárulás nélkül. Különösképpen nem szavatoljuk, és nem állítjuk a jelen webhelyen szereplő információk pontosságát vagy hiánytalanságát, és nem garantáljuk, hogy a webhely használata megszakításmentes vagy hibamentes lesz, illetve hogy a webhely és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek. 

Az Autómodern Kft semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen személy felé semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a webhelyünkön szereplő bármely információ vagy a webhelyünkön bemutatott termékek használatából eredhet, korlátozás nélkül ideértve a közvetett vagy származékos károkat, illetve bármely olyan kárt, amely a használatból vagy a használat, adatok vagy nyereség elmaradásából fakad, legyenek azok a webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő, szerződéses cselekmény, hanyagság vagy egyéb jogellenes magatartás által okozottak. A jelen feltételekben szereplő bármely egyéb értelmű állítás ellenére nem vállalunk felelősséget a jelen webhely működőképességével vagy elérhetőségével kapcsolatos igényekért. 

Külső linkek 
Az Autómodern Kft nem képvisel, szavatol, járul hozzá vagy felelős bármely külső webhelyért, amelyhez ez a webhely kapcsolódik vagy amely ehhez a webhelyhez kapcsolódik. Bármely külső webhely, amelyet Ön a jelen webhelyen található linkre kattintva meglátogat, az Autómodern Kft ellenőrzésén kívül esik, ezért annak meglátogatása teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.

Szoftverekkel kapcsolatos felelősségkorlátozás 
A jelen webhelyről letölthető szoftvereket a gyártás minden fázisában gondosan ellenőriztük és megvizsgáltuk, azonban – mint minden új szoftver esetében – ennek ellenére azt javasoljuk, hogy azok futtatása előtt végezzen vírusellenőrzést. Szintén javasoljuk, hogy a szoftverek használata előtt készítsen aktuális biztonsági mentést a merevlemezéről. Az Autómodern Kft nem vállal semmilyen felelősséget az Ön adataiban vagy számítógépes rendszerében a szoftverek használata közben esetlegesen felmerülő semmilyen megszakításért, kárért és/vagy adatvesztésért. Mielőtt egy hálózathoz csatlakoztatott számítógépre bármilyen szoftvert telepítene, forduljon a hálózat rendszergazdájához. 

Jogszolgáltatás 
A jelen feltételeket Magyarország jogszabályai szabályozzák és azok alapján értelmezendők. A felmerülő vitás ügyek kizárólag Magyarország bíróságainak illetékessége alá tartoznak. 
Az Autómodern Kft fenntartja a jogot arra, hogy a változások online kihirdetésével a feltételek bármelyikét bármikor megváltoztassa.
Amennyiben Ön nem fogadja el maradéktalanul ezeket a feltételeket, a webhely használatát azonnal be kell szüntetnie. 

Internetes adatvédelmi irányelvek 
Az Autómodern Kft tiszteletben tartja a webhelyeit meglátogató minden személy személyiségi jogait, és az Önről gyűjtött bármely információt elsősorban az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, másodsorban arra használjuk fel, hogy vállalatként minél jobban ki tudjuk szolgálni Önt. Mindezt az információk jogszerű felhasználásával tesszük. 
Az információkat a magyar jog adatvédelemre vonatkozó jogi előírásaival összhangban kezeljük és azokat csak az érintett személy hozzájárulásával továbbíthatjuk és tárolhatjuk az Európai Unión belül és azon kívül.

Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az információkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból a következő e-mail címen: info@automodern.hu.

Irányelvünk 
Vállalatunk fontosnak tartja, hogy weboldalunk a lehető legszélesebb közönség számára elérhető legyen. Ennek érdekében oldalunk egy hozzáférhetőségi értékelésen esett át, mely magába foglalja a World Wide Web Konzorcium (W3C) irányelvét. Az eredmény kiértékelése után, teljes elhivatottsággal az oldal fejlesztésén dolgozunk. Oldalunk azon látogatóink számára is egyszerűen és biztonságosan elérhető, akik felolvasó szolgáltatást vagy egyéb segítő technológiát használnak. Többek között csökkentettük flash alkalmazásaink irritáló jellegét gyengén látó látogatóinkra való tekintettel.